Clawfinger

Clawfinger are:

Zack Tell

Jocke Skog

Bard Torstensen

Andre Skaug

Micke Dahlen